Staff

Firooznia, Hoss, Computer Systems Administrator
911 Hylan Hall
(585) 275-4428
hoss dot firooznia at rochester dot e d u

Gaelens, Maureen, Department Administrator
917 Hylan Hall
585-275-4413
maureen period gaelens at rochester period e d u

McKnight, Hazel, Department Secretary
915 Hylan Hall
585-275-4411
hazel period mcknight at rochester period e d u

Robinson, Joan, Administrative Assistant, Graduate Program
906 Hylan Hall
585-275-9422
joan period robinson at rochester period e d u